ElektronİkÇİler OdasI Hİbe Projesİ


G.antep ELEKTRONİKÇİLER ODASI Projesi kapsamında elektronik güvenlik sistemlerinin montajı, kurulumu, bakım ve onarımı ile ilgili verilen eğitim programları İŞKUR’da kayıtlı işsizler arasında mülakatla seçilen 25’er kişilik 2 grup halinde toplan 50 işsiz kursiyer eğitim almıştır. Kursiyerlerin mesleki eğitim programına katılarak meslek kazanmaları ve ilgili sektör işletmelerinde istihdamlarının sağlanması amaçlanmıştır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan güvenlik sistemleri uygulamalarında çalışacak teknik eleman ihtiyacı bu proje ile bir ölçüde karşılanmıştır.