Reklam Fİlmİ Çekİmİ

Reklam Filmi;

Global rekabet zorla da olsa firmalara marka bilincini, rekabeti ve reklamın önemini öğretti. Ülkemizin kalkınma hızı ortalama %4-5 gibi seyrederken reklam sektörü yılda %15-20 büyüyor. Bu rakam reklama inanmaya başladığımızın göstergesi.

Reklamın Amaçları

-Tüketiciye haber ve bilgi vermek.
-Mal ve hizmetlerin tüketimini kısa ya da uzun dönemde arttırmak.
-Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak.
-Mal ya da hizmete yönelik talebi arttırmak.
-Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek.
 

Reklamın iletişim ve satış amaçları esas amaçlardır. Ancak bu amaçlardan başka üretici firmaların reklam yaparken elde etmek istedikleri bazı özel amaçları da vardır. Genel amaçlar dışında kalan ve kısa dönemde gerçekleşmesi beklenen firmanın o dönem içerisinde içinde bulunduğu bazı problemleri çözmeye yönelik özel amaçları şöyle sıralamak mümkündür:

-İşletmenin saygınlığını sağlamak.
-Kişisel satış programını desteklemek.
-Dağıtım kanalıyla ilişkileri geliştirmek.
-O sektörde genel talebi arttırmak.
-Malı denemeye ikna etmek.
-Malın kullanımını yoğunlaştırmak.
-Malın tercihini devam ettirmek.
-İmajı doğrulamak ya da değiştirmek.
-Alışkanlıkları değiştirmek.
-İyi hizmeti vurgulamak.
-Piyasaya egemen olmak ve monopol bir yapıya geçmek.
-İşletmenin prestijini arttırmak.
 

İşte günümüz Pazar yapısında yer alan ya da pazara yeni girmeyi hedefleyen her firmanın reklam faaliyetleri yürütmesine ve şirket bütçelerinden bu faaliyetler için milyarlarca para ayırmasının nedeni bu belirtilen amaçları gerçekleştirmektir.

Metinler
Metin yazımı, reklam filmleri veya diğer tüm reklam araçları için son derece ciddi bir alandır.Uzmanlık gerektirir.Gelişigüzel yazılamayacak derecede önemlidir.Reklamın amacını içeren mesajı taşır.Medya araçlarıyla yaptığınız anlaşmada, belirlediğiniz süre içerisinde mesajınızın en can alıcı şekilde anlatılmasını gerektirir.Her tür prodüksiyon içerisinde, yapılan işin ruhunu yansıtır.Hedef kitlenize yönelik hazırlanmış ve kelimelerden oluşturulmuş, siz ve hedef kitleniz arasındaki özel bir şifre gibidir.Senaryonuza en uygun ifadeleri seçip, mesajınızı net bir şekilde anlatmalıdır.
 

Reklam Kurgusu

Televizyon reklamcılığı, sınırlı zamandan dolayı mesajın hızlı ve anlaşılır bir biçimde iletilmesi gereken bir görsel türdür. Bundan dolayı reklam filmleri daha fazla yazı ve görüntü efekti, daha yoğun ve etkili müzikler içerir; görüntüler genellikle diğer TV yapımlarına göre daha hızla akar. Reklamların kurguları da yayın süresiyle kıyaslanmayacak kadar uzun sürebilir.Bir reklâm filminin hazırlanmasında senaryo belirlendikten sonra, “storyboard” adı verilen ve çizgi romana benzeyen karakalem çizimleri yapılır. Reklam filminin çekiminde ve kurguda sıraya konmasında, bu çizimlerdeki kamera çekim açıları ve çekim ölçekleri dikkate alınır. Reklamın kurgusu yapılırken de eldeki görüntüler storyboard’daki sıraya göre kurgulanır. Görüntünün üzerine gerekli müzik, efekt, yazılar ve animasyonlar eklendikten sonra reklam yayına hazır hale gelir.