Karmen HalI TanItIm Fİlmİ


Karmen Halı, teknoloji iletişimi ve lojistik alanlardaki gelişmeler ile müşteri taleplerindeki değişiklikler ve ürün seçeneklerdeki artısı müşteriler ile daha yakın ilişkiler kurarak onların istek ve beklentilerini anlamaya yöneltmiştir. Karmen Halı müşteri iletişimi konusunda belirlenen kararların müşteri odaklı olarak ortak hedefler doğrultusunda planlanması ve uygulanması için etkili bir iletişim ve bütünleşik sistemler çerçevesinde müşteri ilişkileri oluşturulmakta ve tüketici açısından maksimum fayda düzeyine ulaşılmasını hedeflenmektedir. TS-EN ISO 9001 Standardı ile müşteri talep ve beklentileriyle başlayan tasarım üretim ve satış sonrası servise kadar uzanan tüm ilgili süreç ve alt süreçleri disipline eden bir yönetim sistemi uygulayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu yöndeki çalışmalarını geliştirebilmek amacıyla, bünyesindeki birimleri sağlıklı bir yapıya sahip olmalarını sağlayacak, rekabet üstünlüklerini kalıcı kılmayı hedef alan bir yönetim anlayışını ve uygulamasını benimsemiştir.