Meten Makİne Plastİk Hammadde BoŞaltma MakİnasI


Hammadde torbalarının insan gücüyle kesilmesi ve boşaltılmasında yüksek işgücü harcamakta, vakit kaybı ve fire olmaktadır. Bu bölümde çalışan elemanların, sürekli ağır yük (torba)kaldırmasından ve kesmede bıçak kullanmasından dolayı sağlığı ve can emniyeti de tehdit altında kalmaktadır.Makine sayesinde, insan gücünden tasarruf edilmekte , fire önlenmekte ve en önemlisi insan sağlığına verilen zararın ve iş kazasının önüne geçilmektedir. Otomatik hammadde boşaltma makinası, bir elemanla çalıştırılabilmekte ve kontrol edilebilmektedir. Palet dağıtılmadan, insan gücü kullanılmadan tüm torba kesme ve boşaltma işlemleri yapılabilmektedir. Kolayca ve hızla hammadde boşaltma işlemi yapıldığından dolayı depolamada ve depo yerinden ve tasarruf edilmektedir.